کاتا تیمی بانوان


رده های سنی

خردسالان 6،7،8 سال - متولدین90به بعد-----نونهالان الف9،10سال - متولدین88،89

نونهالان ب11،12سال - متولدین86،87------نوجوانان13،14سال -متولدین84،85

جوانان  الف 15،16 سال - متولدین 82،83-----جوانان  ب 18،17سال - متولدین 81،80

بزرگسالان بالای 18سال - متولدین قبل80


موردی برای نمایش وجود ندارد.